L A U W E N S K R I S T O F

Advocaat - Avocat - Rechtsanwalt - Attorney

Temselaan 100A, 1853 Grimbergen +32472263403 kristof@advocaatlauwens.be

Kristof Lauwens

Advocaat • Avocat • Rechtsanwalt • Attorney

Mr. Kristof LAUWENS studeerde in 2015 op 21-jarige leeftijd af als Master in de Rechten aan de Katholieke Universiteit Leuven.
Na zijn studies startte hij onmiddellijk zijn stage bij het advocatenkantoor Smet-Van Nooten, met specialisatie in het straf- en strafprocesrecht.
In 2016 won hij de Prijs voor de Meest Verdienstelijke Stagiair, uitgereikt door de Nederlandstalige Orde van Advocaten te Brussel.
In datzelfde jaar won hij ook de publieksprijs van de pleitwedstrijd welke werd georganiseerd door het Vlaams Pleitgenootschap.
In 2017 verleende de Orde van Vlaamse Balies aan Mr. LAUWENS het “Getuigschrift Bijzondere Opleiding Cassatieprocedure in Strafzaken”. Dit getuigschrift laat hem toe om tevens procedures in strafzaken te voeren voor het Hof van Cassatie.
Sedert 22 oktober 2018 werd Mr. Kristof LAUWENS ingeschreven op het Tableau van de Orde van Advocaten te Brussel.
Na een autonome samenwerking vanaf oktober 2021 richtte Mr. Kristof LAUWENS vanaf 2023 zijn eigen advocatenkantoor op.

Mr. Kristof LAUWENS trad inmiddels reeds op in diverse ophefmakende strafzaken, zowel voor de Correctionele Rechtbank als voor het Hof van Assisen en dit zowel in het Nederlands, Frans en Duits. Tevens behartigde Mr. Kristof LAUWENS reeds de belangen van talrijke daders en slachtoffers voor de Politierechtbank, mede gelet op diens expertise in verkeerszaken.

Sedert 2024 is Mr. Kristof LAUWENS eveneens houder van het "Getuigschrift Bijzondere Opleiding Jeugdrecht", hetgeen hem toelaat om ook minderjarigen in rechte bij te staan als jeugdadvocaat.

Voornamelijk gespecialiseerd in:   Strafrecht, verkeersrecht, aansprakelijkheidsrecht, jeugdrecht

Praktijkervaring:   > 8 jaar advocaat aan de Balie te Brussel

Email:   kristof@advocaatlauwens.be

Telefoon:   +32472263403